balónkové závody

1. září 2018, Turnov
Česky English

Pravidla závodu

Účelem tohoto dokumentu je jasná a úplná úprava pravidel Balónkových závodů (dále jen Závod).

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem Závodu je KAMAX s. r. o., se sídlem Nudvojovice 1474, 511 01, Turnov, IČ: 47455705 (dále jen Pořadatel).

Závod organizačně zajišťuje firma Vojtěch Brzek, se sídlem Dolní Vítkov 114, Chrastava, IČ 74818627 (dále jen Organizátor).

Termín a místo

Závody se konají dne 1. září 2018 v prostorách akce Den pro rodinu - KAMAX Turnov.

Ukončení závodu je stanoveno na den 15. října 2018.

Účast v závodech

Závodu se zúčastní předem stanovený latexový balonek, který má svého vysilatele.

Vysilatel přihlašuje do závodu svůj balónek nahlášením osobních údajů a vypuštěním balónkuu stánku závodu v místě akce.

Na základě přihlášky je závodnímu balónku přidělen identifikační štítek, který obsahuje startovní číslo, kontrolní kód a informace pro nálezce.

Vysilateli je sděleno startovní číslo, avšak kontrolní kód ponechává Organizátor v tajnosti.

Výherce, výhry a předání výher

Hlavní výhru zajišťuje Pořadatel a je překvapením.

Výhru získají tři soutěžící, jejichž identifikační štítek bude nalezen a nahlášen na nejvzdálenějším místě od startu.

Výherní štítek musí být v termínu soutěže oznámen na internetové adrese www.balonkove-zavody.cz.

Za vzdálenost od místa vypuštění je považována hodnota, která je vypočítaná webovou aplikací na adrese www.balonkove-zavody.cz.

V případě nalezení více štítků se stejnou vzdáleností o pořadí výherců rozhoduje Organizátor.

Výhra bude výherci oznámena telefonicky na tel. čísle, které uvedl při registraci nebo e-mailem do pěti pracovních dní od ukončení Závodu.

V případě, že se nepodaří výherce kontakovat telefonicky ani při opakovaném pokusu (nejméně dvakrát) a jeho e-mailová adresa bude nedostupná, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že výherce odmítne jednat podle předem sjednaných pokynů a nebo předání výhry bude spojeno s nečekanými obtížemi, zaniká nárok výherce na předání výhry.

Nálezce identifikačního štítku

Za nálezce identifikačního štítku (dále jen Nálezce) se považuje jakákoliv fyzická osoba, která nalezne identifikační štítek a oznámí tuto skutečnost pomocí webového formuláře na adrese www.balonkove-zavody.cz.

Nálezce na sebe přebírá odpovědnost za pravdivost uvedených údajů o místě nálezu.

Ochrana životního prostředí

Organizátor se zavazuje, že touto činností neohrozí životní prostředí a dodrží následující zásady:

  • Balónky budou vyrobeny výhradně z přírodního biologicky rozložitelného latexu
  • Pro připevnění štítků nebude použit ani kovový ani umělohmotný materiál
  • Identifikační štítek bude vyroben z ekologicky šetrného papíru, potištěného netoxickými barvami

Všeobecná ustanovení

Účasti v závodech vyjadřuje vysilatel souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Způsob vyhlášení výherce a předání cen oznámí pořadatel v den závodu, nejpozději před startem.

Účast v Závodu ani výhru nelze vymáhat právní cestou.

Alternativní plnění výhry se nepřipouští.

Pořadatel si vyhrazuje právo Závod kdykoliv zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.